سنسور حرکتی MX5

توضیحات

سنسور حرکتی MX5

  • مخصوص فضای داخل
  • دارای سنسور PIR از نوع Dual
  • تنظیم اتوماتیک حساسیت در دمای نزدیک به بدن انسان
  • پوشش محیطی 12 در 12 متر
  • قابلیت نصب در سه ارتفاع مختلف