مبدل C485

توضیحات

مبدل C485

مبدل سریال به RS485
امکان اتصال ماژول GCOM100 به پارادوکس تا فاصله 150 متر از کنترل پنل
نصب آسان بدون نیاز به تنظیمات
اتصال به ماژول و کنترل پنل از طریق کابل سریال
وارتباط داخلی بین دو تاC485 توسط کابل 2 زوج