V1.66

توضیحات

 

  • این نرم افزار امکان جستجوی IP  ماژول های پارادوکس در شبکه و همچنین ثبت ماژول برای استفاده از سرویس DNS را برای شما فراهم می کند