(V5.71)

توضیحات

  • اتصال از طریق GPRS  و یا ارتباطات TCP/IP توسط IP150
  • برنامه ریزی و مانیتورینگ آسان کنترل پنل های سری EVO, MAGELLAN, SPECTRA SP, E55, DIGIPLEX و ماژول ها
  • کنترل و برنامه ریزی از راه دور توسط مودم های استاندارد Dial up
  • ارتباط مستقیم در محل با کنترل پنل توسط رابط 307USB
  • پرینت پیشرفته از رویدادها – برنامه ریزی کاربری