DM60

توضیحات

چشمی آدرس پذیر DM50

چشمی آدرس پذیر DM50 پارادوکس یک آشکارساز تشخیص حرکت دیجیتال با سنسور دو عنصری می باشد، که قابلیت تطبیق خودکار دما را دارد. این سنسور پارادوکس مقاوم در برابر سیگنال های EMI و RFI می باشد.

مشخصات فنی:

  • چشمی آدرس پذیر فضای داخل
  • دارای سنسور 4 عنصری
  • قابلیت تشخیص دیجیتالی حرکت
  • قابلیت تطبیق خودکار دما
  • محدوده پوشش 12m*12m با زاویه دید 110