PA7

توضیحات

  • آداپتور 7.5VDC
  • برای دستگاه MG6250
  • ولتاژ خروجی 7.5VDC با جریان حداکثر 1 آمپر
  • 182/9 سانتی متر طول سیم