SB35

توضیحات

پایه دیواری مناسب چشمی های NV35MR و NV35MX