TK278

توضیحات

 

  • قابل استفاده بر روی باکس های فلزی
  • محافظت در برابر دستکاری ( باز کردن یا جدا کردن از روی دیوار )