SB85

توضیحات

  • پایه چشم متحرک فضای باز
  • جهت استفاده با چشم PMD85 و DG85
  • مفصل T شکل که امکان حرکت در 2 محور را برای موقعیت مناسب چشمی فراهم می کند
  • نصب پایه در 3 حالت : دیواری ، سقفی و کنج
  • درپوش پایه برای جلوگیری از جابجایی غیر مجاز دتکتور